Welcome To…ห้องเรียนครูจีรา

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน…
เพื่อความคล่องตัวในการเรียนรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ให้นักเรียนดำเนินการ ดังนี้ค่ะ 

 1. สมัครใช้อีเมลของ Gmail  เว็บไซท์  www.gmail.com
 2. สมัครใช้ Facebook  ทีเว็บไซท์  www.facebook.com
 3. เข้ากลุ่ม Facebook ครูจีรา ชื่อกลุ่ม ClassICT’Krujeera  คลิกที่ปุ่มลิงค์นี้ แล้วเข้ารหัส Facebook นักเรียน จากนั้นคลิกขอเข้ากลุ่ม โดยนักเรียนจะเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มได้เมื่อครูตอบรับแล้วเท่านั้น
 4. เข้าเป็นสมาชิกห้องเรียนครูจีราบน  Facebook Fanpage  โดยคลิกที่ “ถูกใจ” ในเว็บล๊อกนี้
 5. บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนด้าน ICT ที่เว็บบล๊อกนี้ เมนูบันทึกข้อมูลนักเรียน
 6. อีเมลติดต่อครูภาคเรียนที่ 2/2557 ดังนี้
  ม.1/1-2   ที่อีเมลชื่อ  krujeera2@gmail.com
  ม.1/3-4  ที่อีเมลชื่อ krujeera3@gmail.com
  ม.6/1  ที่อีเมลชื่อ krujeera4@gmail.com
  ม.6/2 ที่อีเมลชื่อ krujeera5@gmail.com
  ม.6/3 ที่อีเมลชื่อ krujeera6@gmail.com
 7. ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นอื่นที่อีเมลชื่อ krujeera1@gmail.com

***หากนักเรียนพบปัญหาติดขัด หรือทำสิ่งใดไม่ได้ ให้แจ้งครูโดยตรง หรือทางอีเมลตามข้อ 6  หรือโพสต์คำถามที่เว็บบล๊อกนี้…

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สพม.33 สุรินทร์

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

คลิกที่นี่ค่ะ

art63-cb

บล๊อกคืออะไร

ใบความรู้ที่ 5.1 บล็อก (BLOG)  คืออะไร

บล็อกมาจากการผสมคำ ระหว่าง  WEB ( Wolrd Wide Web) +LOG (บันทึก)  = BLOG  คือ เว็บไซต์ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงในเว็บได้ตลอดเวลา  การสร้างเว็บบล็อกสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ไม่ซับซ้อน ไม่เสียสตางค์ ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษา HTML อย่างน้อยขอให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์

ภาย ในเว็บบล็อก จะมีระบบบริหารจัดการเว็บไซต์พื้นฐานให้แล้ว โดยการสร้างเครื่องมือสำหรับ เขียนเรื่อง โพสรูป จัดหมวดหมู่ และลูกเล่นอื่นๆ ที่ผู้จัดทำพยายามสร้างเพื่อดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก ให้เข้าไปใช้บริการ เสน่ห์ของบล็อกอยู่ที่ผู้อ่านและผู้เขียนสามารถโต้ตอบกันได้ (Interactive) โดยการแสดงความคิดเห็นต่อท้ายที่เรื่องนั้นๆ

บางคนมองว่าการเขียน บล็อก ก็คือการเขียนไดอารี่ออนไลน์ แท้ที่จริง ไดอารี่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบล็อกเท่านั้น คุณเปิดบล็อกขึ้นมาไม่ใช่เพื่อเขียนเรื่องราวในชีวิตประจำวันอย่างเดียว แต่สามารถใส่ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้คนอื่นๆ เช่น คุณหมอ เปิดบล็อกแนะนำเรื่องสุขภาพ เป็นต้น

บล็อก คือ สื่อใหม่ (New Media) เป็นปรากฎการณ์ที่เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารในอดีตอย่างสิ้นเชิง คนเขียนบล็อก สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งสื่อสารมวลชน เขาสามารถสื่อสารกันเองในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ ถ้าเรื่องไหน เป็นที่ถูกใจ ของชาวบล็อก ชาวเน็ต คนๆ นั้น อาจจะดังได้เพียงชั่วข้ามคืน โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสื่อหลักช่วยเลย

ลักษณะของสื่อใหม่

 • กลุ่มผู้รับสารจะมีขนาดเล็ก
 • มีลักษณะเป็น Interactive
 • ผู้ส่งสาอาจไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องรายได้ มีแรงจูงใจด้านอื่น เช่น ความมีชื่อเสียง, ความชอบส่วนตัว
 • เป็นการสื่อสารแบบเปิด ผู้รับ ผู้ส่ง มีความเท่าเทียมกัน
 • เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ หลากหลาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิกิพีเดีย

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/manual/2006/12/22/entry-4   Posted by blog_guru  วันที่โพสต์ วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2549

ตัวอย่างบล๊อกนักเรียน…

…ศึกษาแนวคิด เรื่องราวที่แบ่งปัน หัวบล๊อก และอื่นๆ จากตัวอย่างนี้ คลิกเลยค่ะ

1. ภูเขาไฟ : ที่อยู่ http://kitisaksriwan.wordpress.com/
2. การทำภาพยนต์สั้น :  ที่อยู่ http://joynaka23.wordpress.com/
3. การจับคอร์ดกีต้า : ที่อยู่  http://nnut99.wordpress.com/
4. ประวัติศาสตร์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : ที่อยู่  http://iceyupa.wordpress.com/
5. อาหารประจำชาติอาเซียน :  ที่อยู่  http://tiezababo777.wordpress.com/
6. วิธีทำ Flash Cartoon Animation https://tamzahaha.wordpress.com/
7. การป้องกันการติดเอสด์ ที่อยู่ http://james1994pop.wordpress.com/

ที่มา : เว็บบล๊อกครูลัดดา ที่อยู่ : http://kruladda.wordpress.com/

ตัวอย่างผลงานใบงานที่ 1.1 สร้างสรรค์งานสืบค้น “เกร็ดความรู้ไอที” ชั้น ม.4

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างผลงานใบงานที่ 1.1 สร้างสรรค์งานสืบค้น “เกร็ดความรู้ไอที” ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงานของตนเอง โดยนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม และความถนัดของนักเรียน

สมัครและใช้งานอีเมล (email)

คำชี้แจง  ให้นักเรียน ม.4 เรียนรู้เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (e-mail) ได้จากใบความรู้ที 2.1 และวีดีโอจากยูทูป (YouTube) ต่อไปนี้
ภาระงาน : สมัครขอใช้อีเมลของ Gmail

>ใบความรู้ที่ 2.1  เรื่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (e-mail)

>วีดีโอยูทูป (YouTube) การสมัครของใช้อีเมลกับเว็บไซท์ Gmail

>วีดีโอยูทูป (YouTube) การสมัครของใช้อีเมลกับเว็บไซท์ Gmail

>วีดีโอยูทูป (YouTube) การสมัครของใช้อีเมลกับเว็บไซท์ Gmail  กรณีใส่เบอร์โทรศัพท์ยืนยันขอรหัสจาก Google

ใบความรู้ที่ 1 อินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต (ม.4)

ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง อินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา 31102  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

—————————————————-

คำชี้แจง  ให้นักเรียนชั้น ม.4 ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไวท์และวีดีโอที่ครูได้รวบรวมไว้ ดังนี้

นักเรียนคลิกเรื่องที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม
1.ความหมายของอินเทอร์เน็ต์
2.
แนะนำให้รู้จักกับ WEB 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 
3.วิวัฒนาการของเว็บไซท์
4.วิธีสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
5.  การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่างโปรแกรมค้นหาข้อมูล หรือเซิร์สเอนเจิน (Search Engine)

ลองคลิกดูค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไง…
http://www.google.co.th     ***นิยมใช้***
http://www.yahoo.com
http://www.ask.com
http://www.bing.com
http://www.altavista.com

เว็บไซท์แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
https://th.wikipedia.org/wiki/เสิร์ชเอนจิน

***ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดต่างๆ ของการค้นหาข้อมูลด้วย Google ได้จากวีดิโอนี้
ซึ่งในวีดีโอนี้ได้กล่าวถึงการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต
มีเทคนิคสำคัญ  ดังนี้
1) การใช้คำสำคัญ (keyboard)
2) การค้นหาชื่อบุคคลหรือคำเฉพาะ
3) การใช้เครื่องหมายบวกและลบ
4) การสืบค้นโดยระบุชนิดของไฟล์
และการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไปใช้งาน
1) การคัดลอกข้อความไปใช้งานที่โปรแกรม Microsoft Word
2) การบันทึกรูปภาพไว้ใช้งาน (images)
3) การค้นหาภาพไอคอน (Icon) เอาไปใช้

แหล่งอ้างอิงวีดีโอ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.