รางวัลที่ได้รับ

รอบปีที่ผ่านมาโดยสรุป

>ปี 2543  ได้รับรางวัลครูแกนนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
>ปี 2549   ได้รับรางวัลครูต้นแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
>ปี 2549   ได้รับรางวัลดีเยี่ยมการดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
>ปี 2550  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “ครูดีในดวงใจ”  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เนื่องในวันครู  16 มกราคม 2550
2551เกีจรติบัตรครูดีในดวงใจ

>ปี 2551   ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “ดีเยี่ยม”   การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 51 จังหวัดนครราชสีมา

2551เกียรติวิทยากรศิลปหัตกรรมโคราช
>ปี 2551  เลื่อนวิทยะฐานชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ด้วยวิธีการประเมินรูปแบบ ว25

ปีการศึกษา 2555

  • รางวัลเกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  สพม.33  (สุรินทร์)  ให้ไว้ ณ วันที่  16 กันยายน 2555
  • รางวัลเกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 สพม.33  (สุรินทร์) ให้ไว้ ณ วันที่  16 กันยายน 2555
  • รางวัลเกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชัน สพม.33 (สุรินทร์)  ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2555
  • รางวัลเกียรติบัตร “ดีเยี่ยม”   จากการร่วมประกวดกิจกรรมการสร้าง weblog เพื่อการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชัน สพม.33 (สุรินทร์)  ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2555
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: