ปีการศึกษา2556

ปีการศึกษา 2556

>รางวัลเกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  สพม.33  (สุรินทร์)  ให้ไว้ ณ วันที่  …

เกียรติบัตร

>รางวัลเกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท ซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  สพม.33  (สุรินทร์)  ให้ไว้ ณ วันที่  …

>รางวัลดีเยี่ยมการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) งานมหกรรมมัธยมศึกษา 2556 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21″ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สพม.33 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร วันที่ 29 ตุลาคม 2556

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: