5: การใช้ Social Media :ครูสพม.33 รุ่น 3

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โซเชียลมิเดีย (Social Media)
สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  รุ่นที่ 3  ครูสมัครใจ … คน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
วันที่ 9-11 ตุลาคม 2556

คำสั่งฯสพม.33   คำสั่งโรงเรียนนาดีวิทยา  เอกสารประกอบการอบรม   PowerPoint  ประกอบการบรรยาย

เกียรติวิทยากรSocialรุ่น3

ผลการปฏิบัติภาระกิจของครูจีรา ศรีไทย

สมาชิก Social Media สพม.33 รุ่น 3 “เข้มแข็ง”

ครูจี…กับภาระกิจ “การประยุกต์ใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอน”

ครูจี…กับภาระกิจ “การประยุกต์ใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอน”

ครูจีรา…กับภาระกิจ “การประยุกต์ใช้ Facebook เพื่อการเรียนการสอน”

บรรยาการการอบรม “เข้มข้น” ผู้เข้าอบรม “เข้มแข็ง”

วิทยากรกับผู้เข้าอบรม

วิทยากรกับคณะครูโรงเรียนนาดีวิทยา

ขอบคุณศน.วัชรา สามาลย์  ผอ.ศูนย์ไอซีที สพม.33 สุรินทร์ ที่ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
ขอบคุณผอ.วรพงศ์ มีมาก ผอ.โรงเรียนนาดีวิทยา ที่ได้อนุญาตให้ร่วมเป็นวิทยากร
ขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ตั้งใจเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
*****

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: