งานชิ้นที่ 2 รายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ม.2)

ให้นักเรียนชั้น ม.2  ทำงานชิ้นที่ 2  เรื่อง รายงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยทำเป็นกลุ่มๆ 2-3 คน ตามเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นั่งประจำ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ศึกษาทำความเข้าใจงานชิ้นที่ 2  โดย  คลิกที่นี้
  2. เสนอชื่อเรื่องที่นักเรียนต้องการทำรายงาน โดย  คลิกที่นี่
  3. ตรวจสอบการอนุมัติหัวข้อรายงานจากครู โดยคลิกที่นี่ (ถ้าไม่ผ่านให้ปรับปรุงและเสนอมาใหม่ตามแบบในข้อ 2)
  4. เมื่อครูอนุมัติแล้วให้จัดทำเค้าโครงรายงานรูปแบบตามตัวอย่างในใบงานตามข้อ 1  จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม MS-Word ส่งทางเมล krujeera2@gmail.com
  5. ครูตรวจและอนุมัติ (ถ้าไม่ผ่านให้ปรับปรุงและส่งใหม่ตามข้อ 4) ตรวจสอบผลการพิจารณาเค้าโครงรายงาน โดยคลิกที่นี่
  6. ลงมือทำรายงานส่งทางเมล krujeera2@gmail.com
  7. ครูตรวจแจ้งผล

หมายเหตุ  
1.  นักเรียนสามารถเข้าศึกษารายละเอียดต่างๆในการสร้างชิ้นงานที่ 2 นี้ได้โดยตรงจากเมนูบทเรียน
2.  หากมีข้อสงสัยให้โฟลส์คำถามที่ช่อง…ให้ความคิดเห็น…ในตอนล่างนี

Advertisements

About krujeerajaree

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.33 สุรินทร์

Posted on กรกฎาคม 17, 2012, in 01-ประชาสัมพันธ์ข่าวสารน่ารู้. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: