Category Archives: 02-บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ล้าซึมลึก

ให้นักเรียนศึกษาวีดีโอนี้แล้วแสดงความคิดเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งต่อไปนี้
1. พฤติกรรมใดในการใช้คอมพิวเตอร์ที่นักเรียนคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2. พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมส่งผลอย่างไรกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
3. แนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมควรทำอย่างไร
4. นักเรียนได้แนวคิดอะไรจากเรื่องนี้

 

Advertisements

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น)

ขอแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ เผยแพร่บนคลังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลิตโดยครูจีรา  ศรีไทย  นักเรียนและท่านผู้สนใจเชิญเข้าชมและเรียนรู้ได้โดยคลิกที่ภาพลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

ขั้นตอนการใช้งาน

 1. คลิกที่ลิงค์ข้างต้นจะเข้าสู่ระบบคลังสืออิเล็กทรอนิกส์ สพม.33 สุรินทร์  ในส่วน e-book ผลิตโดยครูจีรา ศรีไทย
 2. คลิกที่ปุ่มเปิดอ่านหนังสือ จากนั้นรอการดาวน์โหลด e-book ใช้เวลาประมาณ 3 นาที สังเกตที่มุมล่างซ้ายของจอภาพ (จนกว่าจะครบ 100%)
 3. เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้วให้คลิกที่ชื่อไฟล์ e-book ที่มุมล่างซ้ายของจอภาพ จะปรากฏไดอะล๊อกบ๊อกให้คลิกปุ่ม Run เพื่อเปิดใช้งาน E-book

หมายเหตุ

 1. e-book เล่มนี้ผลิตโดยโปรแกรม Desktop Author
 2. ใช้ได้ดีกับบราวเซอร์ Google Chrome และ Firefox
 3. เชิญนักเรียนและผู้เยี่ยมชมทุกท่านแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity 2.0.1

มอบหมายงานนักเรียนชั้น ม.4/2-3
ให้นักเรียนศึกษาทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกเสียงตามรายละเอียดนี้ค่ะ

ในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยเสริมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากหนังสือทั่วๆ ไป เสียงช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้เกิดการเรียนรู้และเข้าในเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งเสียงที่จะนำมาใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) นั้น อาจเป็นเสียงเพลงทีนำมาใช้เป็นเสียงบรรเลงเบาๆ  และเสียงบรรยายเนื้อหา โดยเสียงบรรยานเนื้อหานี้นักเรียนจะต้องบันทึกด้วยตนเองด้วยโปรแกรมสำหรับบันทึกเสียงซึ่งมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย แต่ในที่นี้ ครูจีรา ขอแนะนำการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Audacity 2.0.1  เนื่องจาก Audacity เป็นโปรแกรม Opensouce สามารถนำมาใช้ได้ฟรี (Freeware) ซึ่งมีความสามารถสูงไม่แพ้โปรแกรมที่ขายกันอยู่ในท้องตลาด อีกทั้งเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลายมีปลั๊กอินเสริมความสามารถของโปรแกรมที่ฟรี และมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถโหลดมาใช้งานได้จากเวปไซต์ผู้ผลิต

ให้นักเรียนทำความรู้จักโปรแกรม Audacity โดยศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ค่ะ

1. เว็บไซท์ตามลิงค์นี้  http://www.ram.edu/elearning/tutorial/audacity/index.html

2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามลิงค์นี้ http://www.napho.org/audacity/finish/1/start.html


ผลิตโดยคุณครูทนงศักดิ์  แท่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป.สุรินทร์ 1

เมื่อนักเรียนศึกษาจนเข้าใจแล้วให้ดำเนินการต่อไปดังนี้

 1. ติดตั้งโปรแกรม (รับแผ่น CD-ROM) จากครู และดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนนี้  คลิกที่นี่
 2. สร้างโฟล์เดอร์เก็บไฟล์เสียงไว้ในโฟล์เดอร์เก็บผลงานนักเรียน
 3. บันทึกเสียงบรรยายตามเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่นักเรียนสร้างไว้ และบันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เสียง (ข้อ 2)
  หลังจากบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเรามานำเสียงใส่ใน E-book กันค่ะ หากพบปัญหาใดๆ โพลส์สอบถามมาได้ค่ะ

บทเรียน CAI เรื่อง องค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ (ม.1)

บทเรียนนี้ผลิตโดยโปรแกรม CourseLab 2.4 เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนคลิกเข้าไปศึกษาได้เลยค่ะ

http://www.napho.org/caibyjeera/autorun.html